TYÖYHTEISÖCOACHING

MITÄ ON YHTEISÖCOACHING?

 • Työnohjaus = yksilön ohjaamista ja auttamista työhön ja työyhteisöön liittyvissä haasteissa. Ratkaisu- ja tavoitekeskeistä valmennusta.
 • Yhteisöcoaching = (työ)yhteisön ohjaamista ja auttamista työhön ja työyhteisöön liittyvissä haasteissa. Korostaa yhteisöllisen toiminnan keskeistä roolia haasteiden ratkaisemisessa. Tavoite- ja tarkoituskeskeistä valmennusta.

MITÄ YHTEISÖCOACH TEKEE?

 • Auttaa valmennettavia etenemään ongelmista kohti tavoitteita
 • Kartoittaa työyhteisön tilanteen ja antaa apuvälineitä muutokseen aikaansaamiseen
 • Tunnistaa työyhteisön muuttumista jarruttavat esteet
 • Auttaa valmennettavia tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittymisalueensa
 • Kannustaa osallistumiseen, moniäänisyyteen, aktiivisuuteen ja rohkeuteen työyhteisössä (oman mielipiteen ilmaisun oikeus ja vastuu mielipiteistään)
 • Esittää konkreettisia kysymyksiä ja ehdotuksia työyhteisön yhdessä pohdittavaksi
 • Auttaa työyhteisöä löytämään yhteiset toimintamallit ja sitoutumaan niihin
 • Käy arvokeskustelua työyhteisössä (yhteiset arvot – yhteiset arvostukset)
 • Kannustaa luomaan yhteisiä tavoitteita ja toimintatapoja, joilla tavoitteisiin päästään
 • Selkeyttää perustehtävän ja työn tarkoituksen määrittelyä
 • Tärkein kaikista: luo yhteisen sosiaalisen todellisuuden, jossa jokainen työyhteisön jäsen kokee olonsa turvalliseksi.

MITEN YHTEISÖCOACHING TOIMII?

 • Jokainen coaching-kerta kestää yleensä 60 min.- 90 min., joskus 2 h
 • Coaching-kertoja on niin monta, kuin työyhteisö kokee tarvitsevansa
 • Jokaisella coaching-kerralla tulisi olla paikalla kaikki sovitun työyhteisön jäsenet, jos mahdollista
 • Coaching-kertojen väli voi vaihdella kolmesta viikosta kuuteen viikkoon
 • Valmennettavilta toivotaan hetkeen asettumista ja avoimuutta uuden edessä.

MITÄ TYÖYHTEISÖCOACHING MAKSAA?

 • 60 min. = 130€ + alv. (24%)
 • 90 min. = 180€ + alv. (24%)
 • 2h = 200€ + alv (24%)

LISÄTIETOJA

Anne Niiles-Mäki, FT, Diplomilogoterapeutti VFI, Yhteisöcoach®, logoterapiakouluttaja TFK

s-posti: anne@terapia-apteekki.fi, p. 040 7751 064.