LOGOTERAPIA

MITÄ LOGOTERAPIA ON?

Logoterapia on itävaltalaisen neurologin, psykiatrin ja filosofian tohtori Viktor Franklin (1905-1997) kehittämä filosofinen terapiamuoto, jonka teoreettisina perusoletuksina pidetään ihmisen tahdon vapautta, tahtoa tarkoituksen löytämiseen ja elämän tarkoituksellisuutta. Nämä kolme ihmisenä olemisen ominaisuutta löytyvät Franklin mukaan jokaisen ihmisen tajunnan henkisestä ulottuvuudesta, joka poikkeaa tajunnan psyykkisestä ulottuvuudesta. Franklin logoterapiaa kutsutaan syntyhistoriansa vuoksi myös Wienin kolmanneksi psykoterapian koulukunnaksi Sigmund Freudin psykoanalyyttisen ja Alfred Adlerin individuaalipsykologisen koulukunnan jälkeen. Logoterapia perustuu eksistentiaalis-fenomenologiseen logoteoriaan ja eksistenssianalyysiin, joka tarkoittaa ihmisen ymmärtämistä, tulkitsemista ja hoitamista logoteoreettisen häiriöiden diagnosointimallin pohjalta. Logoterapian keskiössä on holistinen ihmiskäsitys, tulevaisuuteen suuntautuminen ja universaalien arvojen todellistaminen tarkoitusarvoja toteuttamalla. Logoterapia on Keski- ja Etelä-Euroopassa, USA:ssa ja Etelä-Amerikassa yleisesti tunnettu ja laajasti käytetty terapiamuoto. Suomeen logoterapia on rantautunut 1960-luvulla.

MIHIN LOGOTERAPIA AUTTAA

Logoterapia auttaa eksistentiaalisten kysymysten ja oman elämän tarkoitukseen liittyvien ongelmien kanssa painiskelevaa ihmistä. Esimerkiksi oma tai läheisen sairastuminen, läheisen menettäminen, työssäuupuminen, yleinen ahdistuneisuuden ja masennuksen tunne, omassa elämässä tapahtuneet suuret muutokset tai elämänkriisit, ristiriidat perheessä tai työpaikalla, yksinäisyys ja oman elämän kokeminen tarkoituksettomana voivat johtaa kysymyksiin: Onko elämälläni enää – tai koskaan ollut – tarkoitusta? Onko elämällä ylipäätään tarkoitusta? Miksi koen tarkoituksettomuuden tunnetta? Mitä tarkoitusta traumaattisilla/surullisilla kokemuksilla(ni) voi olla? Miten voin saada elämälleni tarkoituksen? Mitä tarkoituksellinen elämä tarkoittaa, ja miten se eroaa elämästäni nyt?

Ongelman laadusta riippuen logoterapiassa keskustellaan ja käydään läpi asiakkaan elämäntilannetta tarkoituskeskeisestä näkökulmasta, tehdään logoterapeuttisia harjoituksia, muodostetaan uudenlaista minäkuvaa, löydetään omia tarkoituksia sekä harjoitellaan tarkoitusten toteuttamista omassa elämässä. Tarkoituksellinen elämä merkitsee omien merkitysyhteyksien laajentumista ja näkökulman muuttumista: havahtumista uusille mahdollisuuksille ja niiden toteuttamista arvosisältöisesti  jokaisen omassa elämässä.

TERAPEUTTI: Anne Niiles-Mäki, anne@terapia-apteekki.fi, p. 040 7751 064, www.logoterapeutti.fi

VASTAANOTTOKIELET: Suomi, English

Varaa aika netistä: https://vaestoliitonterapia.fi/terapeutit/anne-niiles-maki/ tai ottamalla yhteyttä terapeuttiin.

PAIKKA: lähiterapiavastaanotto Siltaniementie 4a, 41900 Petäjävesi (Hyvinvointi- ja terapiakeskus Vanha Apteekki), etäterapia Siltaniementie 4b, 41900 Petäjävesi (Siltaranta)

HINNAT:

Väestöliiton hinnasto