Kriisien yhteisöllinen kohtaaminen

Koulutuksen kesto: 6×45 min.
Koulutus on tarkoitettu niille yhteisöille, joissa joko yksittäinen yhteisön jäsen tai koko yhteisö on kohdannut kriisitilanteen, jota ei osata yhteisöllisesti käsitellä. Koulutus antaa myös työkaluja koko yhteisölle mahdollisten tulevien kriisien yhteisölliseen kohtaamiseen. Tyypillisesti yhteisöllisiä kriisitilanteita ovat YT-neuvottelut, vakava ilmitullut kiusaaminen tai häirintä, yhteisön sisällä tapahtuneet uhkaavat tilanteet, yhteisöä koskettava kuolemantapaus tai vakava sairastuminen tai yhteisöön kohdistuva ulkopuolinen uhka. Koulutuksessa käytetään ratkaisukeskeisiä, tarkoituskeisiä ja yhteisöohjauksen coach-menetelmiä kriisien tunnistamiseen ja niiden yhteisölliseen kohtaamiseen.
Koulutuksen hinta: 712€ + alv 24%
Kouluttajat: TM, FM, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti 6/2019 HPI/UWE, sururyhmäohjaaja Johanna Niiles-Hautanen ja YTM, diplomilogoterapeutti VFI, Yhteisöcoach®, logoterapiakouluttaja TFK Anne Niiles-Mäki.
Lisätietoja: anne@terapia-apteekki.fi, puh. 040 7751 064