LOGOTERAPIAOHJAAJA TFK 48 OP

Koulutuksen järjestäjä: Tarkoituskeskeisen filosofian koulutusyhteisö TFK, http://www.logoterapeutti.fi

Logoterapiaohjaajakoulutuksessa syvennetään ja sovelletaan kaikkien peruskurssilla tutuiksi tulleiden aihealueiden tietoutta.  Tämän lisäksi koulutukseen kuuluu verkkoympäristössä käytävät jokaiseen lähiopetusjaksoon liittyvät kirjakeskustelut, joihin kouluttaja valitsee sopivan kirjallisuuden. Laajempina tehtävinä koulutuksessa tehdään logoterapeuttinen Vuorijono-harjoitus sekä Elisabeth Lukasin kehittämä omaelämänkerrallinen Elämänkaari-tutkielma. Opiskelijat laativat myös logoterapia-aiheisen kirjallisen lopputyön, jossa jokainen tuo esille oman ymmärrykseensä logofilosofiasta ja/tai logofilosofian soveltamisesta omassa työssä tai elämässä. Koulutukseen hyväksymisen edellytyksinä ovat Logofilosofian perusteet – kurssin suorittaminen tai muu logoterapian peruskurssin suorittaminen sekä kouluttajien hyväksymä vapaamuotoinen perustelukirje siitä, miksi opiskelija haluaa osallistua koulutukseen. Logoterapiaohjaajatutkinto antaa opiskelijalle valmiudet käyttää logoterapiaa oman elämänsä tukena ja/tai oman ammattinsa osana, ammattitaidon täydentäjänä. 

Koulutuksia järjestetään Zoom-koulutuksina. Tutustu koulutusaikatauluun: koulutuskalenteri 2022-  https://logoterapeutti.fi/ 

Lisätietoja: Anne Niiles-Mäki, anne@terapia-apteekki.fi