LOGOTERAPEUTTI TFK 85 OP

Koulutuksen järjestäjä: Tarkoituskeskeisen filosofian koulutusyhteisö TFK (linkki Yhteistyökumppanit -sivulla), www.logoterapeutti.fi

Logoterapeutin tutkinto antaa valmiudet käyttää logoterapiaa ihmisten auttamistyössä logoterapeuttina. Opinnot painottuvat filosofisen terapian käytännön mahdollisuuksien ymmärtämisen syventämiseen sekä käytännön valmiuksien kehittämiseen. Logoterapeuttikoulutuksessa syvennetään myös tutkimuksellista otetta ja pyritään aktiivisesti kartoittamaan mahdollisuuksia osallistua logoterapian eteenpäinviemiseen sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Opinnoissa menestyminen edellyttää sitoutunutta työskentelyä. Koulutukseen hyväksymisen edellytyksenä on Logoterapiaohjaajan tutkinto sekä korkeakoulututkinto tai sitä vastaava määrä soveltuvia opintoja ja/tai erityinen soveltuvuus logoterapeutin koulutukseen.

Koulutusta järjestetään Oulussa ja Tampereella. Tutustu koulutukseen osoitteessa: www.logoterapeutti.fi