LOGOTERAPEUTTI TFK 100 OP

Koulutuksen järjestäjä: Tarkoituskeskeisen filosofian koulutusyhteisö TFK, http://www.logoterapeutti.fi

Logoterapeutin tutkinto antaa valmiudet käyttää logoterapiaa ihmisten auttamistyössä logoterapeuttina. Opinnot painottuvat filosofisen terapian käytännön mahdollisuuksien ymmärtämisen syventämiseen sekä käytännön valmiuksien kehittämiseen. Logoterapeuttikoulutuksessa syvennetään myös tutkimuksellista otetta ja pyritään aktiivisesti kartoittamaan mahdollisuuksia osallistua logoterapian eteenpäinviemiseen sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Opinnoissa menestyminen edellyttää sitoutunutta työskentelyä. Koulutukseen hyväksymisen edellytyksenä on Logoterapiaohjaajan tutkinto/vastaava tutkinto sekä korkeakoulututkinto tai sitä vastaava määrä soveltuvia opintoja ja erityinen soveltuvuus logoterapeutin ammattiin. Koulutukseen haetaan hakulomakkeella ja soveltuvat hakijat kutsutaan soveltuvuushaastatteluun.

Koulutusta järjestetään Tampereella ja Oulussa. Tutustu koulutusaikatauluun: koulutuskalenteri 2022-  https://logoterapeutti.fi/ 

Lisätietoja: Anne Niiles-Mäki, anne@terapia-apteekki.fi