RATKAISUKESKEINEN TERAPIA

Ratkaisukeskeinen terapia on voimavarakeskeistä, tavoitteellista ja tulevaisuuteen suuntautuvaa. Siinä etsitään ratkaisuja elämän pulmatilanteisiin luottamuksellisessa yhteistyösuhteessa asiakkaan ja terapeutin välillä. Asiakkaiden omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on terapiassa suuri merkitys. Ratkaisukeskeinen terapeutti keskittyy tukemaan asiakasta jatkamaan elämäänsä eteenpäin sen sijaan, että suuntautuisi etsimään ongelmia ja syitä ongelmien taustalta. Ongelmien ei nähdä olevan tiiviissä ja selvässä syy-seuraussuhteessa. Olennaisena nähdään myönteinen tulevaisuusvisio ja tavoitteiden asettaminen. Ratkaisukeskeinen terapia soveltuu monenlaisiin tilanteisiin, erilaisille asiakasryhmille ja sitä voidaan toteuttaa erimuotoisesti. Ajallisesti se voi olla lyhyttä tai pidempikestoista. Ratkaisukeskeinen lähestymisen viitekehyksellä voidaan työskennellä yksilöiden, parien, perheiden, ryhmien, työyhteisöjen tai jopa kokonaisten organisaatioiden kanssa. Terapiaan ei tarvita lääkärin lähetettä, eikä se ole toistaiseksi Kela-korvauksen piirissä.
TERAPEUTTI: Johanna Niiles johanna@terapia-apteekki.fi, puh. 050 5818270

Varaa aika netistä tai ottamalla yhteyttä terapeuttiin. Ei uusia asiakkaita toistaiseksi!

PAIKKA: Siltaniementie 4 Petäjävesi tai Riuttakoski 57 Petäjävesi
HINTA: Väestöliiton hinnasto