Anne Niiles-Mäki

”Vastaanhangoitteleva yhteensopiva, niistä mitkä pyrkivät eri suuntiin syntyy kaunein harmonia”.

Herakleitos 535-475 eaa.

Olen Anne Niiles-Mäki, pohjakoulutukseltani YTM, ja toiminut opettajana yli 25 vuotta. Pääaineeni oli teoreettinen filosofia, sivuaineita kasvatustiede, psykologia, teologia ja elämänkatsomustieto. Olen opettanut uskontoa, psykologiaa, filosofiaa ja elämänkatsomustietoa sekä Keski-Suomessa että Päijät-Hämeessä. Pisin yhtäjaksoinen työurani opettajana on ollut yli 21 vuotta lukion ja yhtenäiskoulun uskonnon, filosofian ja psykologian lehtorina.
Opettajan työn lisäksi olen kouluttautunut diplomilogoterapeutiksi ja yhteisöcoachiksi. Teen väitöstutkimusta logoterapiasta filosofisena terapiamuotona Jyväskylän yliopistoon. Olen toiminut vuodesta 2016 lähtien logoterapiakouluttajana ja yksityisenä logoterapeuttina sekä vuodesta 2020 lähtien Väestöliiton Terapiapalveluiden logoterapeuttina. Vuonna 2019 perustin FM, Diplomilogoterapeutti VFI Minna Sadeahon kanssa Tarkoituskeskeisen filosofian koulutusyhteisö TFK:n, jossa toimin logoterapiakouluttajana. Tarkoituskeskeisen filosofian koulutusyhteisö TFK toimii Hyvinvointi- ja terapiakeskus Vanhan Apteekin alaisuudessa ja sen yhteistyökumppanina.
Työssäni opettajana, kouluttajana, terapeuttina ja työyhteisövalmentajana olen huomannut arvojen raaistuneen, osittain jopa kadonneen yhteiskunnassa. Enää ei välttämättä tiedetä tai välitetä, mikä on eettisesti oikein, mikä väärin. Ei tiedetä tai välitetä myöskään siitä, millaisia seurauksia omilla valinnoilla on. Toisaalta on kasvava määrä ihmisiä, jotka voivat pahoin juuri siksi, että yhteiskunnan arvomaailma sotii omia arvoja vastaan. Monet ovat menettäneet uskonsa elämän tarkoituksellisuuteen tai siihen, että omalle elämälle löytyisi tarkoituksia, joita toteuttaa.
Kuitenkin – apua on olemassa. Arvot ovat olemassa. Eettisesti oikea ja väärä on olemassa. Teoilla on aina seurauksensa, ja vastuu seurauksista on tekijällä itsellään. Kaikki elämä on tarkoituksellista, ja jokainen voi löytää omalle elämälleen tarkoituksia, joita toteuttaa. Onnellisuus, joka tästä seuraa, on tarkoituksellisen elämän sivutuotetta.