Anne Niiles-Mäki

”Sielun ääriä ei löydä vaikka kulkisi kaikki tiet; niin syvä on sen laki”.

Herakleitos 535-475 eaa.

Olen Anne Niiles-Mäki, pohjakoulutukseltani YTM, ja toiminut opettajana yli 24 vuotta. Pääaineeni oli teoreettinen filosofia, sivuaineita kasvatustiede, psykologia, teologia ja elämänkatsomustieto. Olen opettanut uskontoa, psykologiaa, filosofiaa ja elämänkatsomustietoa sekä Keski-Suomessa että Päijät-Hämeessä. Pisin työurani opettajana on ollut 21 vuotta Padasjoen lukiossa ja yhtenäiskoulussa uskonnon, filosofian ja psykologian lehtorina. Opettajan työni lopetin syksyllä 2018.
Opettajan työn lisäksi olen kouluttautunut diplomilogoterapeutiksi ja teen väitöstutkimusta logoterapiasta filosofisena terapiamuotona Jyväskylän yliopistoon. Muutaman viime vuoden vuoden ajan olen päivätyöni ohella toiminut logoterapiakouluttajana ja yksityisenä logoterapeuttina. Valmistun yhteisöohjauksen coachiksi 2020.
Työssäni opettajana, kouluttajana ja terapeuttina olen huomannut arvojen raaistuneen, osittain jopa kadonneen yhteiskunnassa. Enää ei välttämättä tiedetä tai välitetä, mikä on eettisesti oikein, mikä väärin. Ei tiedetä tai välitetä myöskään siitä, millaisia seurauksia omilla valinnoilla on. Toisaalta on kasvava määrä ihmisiä, jotka voivat pahoin juuri siksi, että yhteiskunnan arvomaailma sotii omia arvoja vastaan. Monet ovat menettäneet uskonsa elämän tarkoituksellisuuteen tai siihen, että omalle elämälle löytyisi tarkoituksia, joita toteuttaa.
Kuitenkin – apua on olemassa. Arvot ovat olemassa. Eettisesti oikea ja väärä on olemassa. Teoilla on aina seurauksensa, ja vastuu seurauksista on tekijällä itsellään. Kaikki elämä on tarkoituksellista, ja jokainen voi löytää omalle elämälleen tarkoituksia, joita toteuttaa. Ja – uskokaa tai älkää: onnellisuus, joka tästä seuraa, on tarkoituksellisen elämän sivutuotetta.