Anne Niiles-Mäki

”Vastaanhangoitteleva yhteensopiva, niistä mitkä pyrkivät eri suuntiin syntyy kaunein harmonia”.

Herakleitos 535-475 eaa.

Olen Anne Niiles-Mäki, FT, Diplomilogoterapeutti VFI, logoterapiakouluttaja TFK, yhteisöcoach ja tietokirjailija. Olen myös toiminut opettajana yli 27 vuotta. Pääaineeni oli teoreettinen filosofia, sivuaineita cum laude- tasoisesti kasvatustiede, psykologia, teologia ja elämänkatsomustieto. Opetusaineitani niinikään ovat filosofia, psykologia, uskonto ja elämänkatsomustieto.
Väittelin 2021 logoterapiasta filosofisena terapiamuotona Jyväskylän yliopistossa. Vuodesta 2016 lähtien olen toiminut logoterapiakouluttajana ja yksityisenä logoterapeuttina sekä vuodesta 2020 lähtien Väestöliiton Terapiapalveluiden logoterapeuttina. Vuonna 2019 perustin FM, Diplomilogoterapeutti VFI Minna Sadeahon kanssa Tarkoituskeskeisen filosofian koulutusyhteisö TFK:n, jossa toimin logoterapiakouluttajana. Tarkoituskeskeisen filosofian koulutusyhteisö TFK ( https://logoterapeutti.fi/ ) toimii Hyvinvointi- ja terapiakeskus Vanhan Apteekin alaisuudessa ja sen yhteistyökumppanina. Vuonna 2020 julkaisimme kollega Minna Sadeahon kanssa ensimmäisen logoterapeuttisen tietokirjamme ’Johdatus logofilosofiaan’, 2021 ’Käsikirjan logoterapeuteille’ ja 2022 ’Introduction to Logophilosopy’.
Työssäni opettajana, kouluttajana, terapeuttina ja työyhteisövalmentajana olen huomannut arvojen raaistuneen, osittain jopa kadonneen yhteiskunnassa. Enää ei välttämättä tiedetä tai välitetä, mikä on eettisesti oikein, mikä väärin. Ei tiedetä tai välitetä myöskään siitä, millaisia seurauksia omilla valinnoilla on. Toisaalta on kasvava määrä ihmisiä, jotka voivat pahoin juuri siksi, että yhteiskunnan arvomaailma sotii omia arvoja vastaan. Monet ovat menettäneet uskonsa elämän tarkoituksellisuuteen tai siihen, että omalle elämälle löytyisi tarkoituksia, joita toteuttaa.
Kuitenkin – apua on olemassa. Arvot ovat olemassa. Eettisesti oikea ja väärä on edelleen olemassa. Teoilla on aina seurauksensa, ja vastuu seurauksista on tekijällä itsellään. Kaikki elämä on tarkoituksellista, ja jokainen voi löytää omalle elämälleen tarkoituksia, joita toteuttaa. Onnellisuus, joka tästä seuraa, on tarkoituksellisen elämän sivutuotetta.

cv ja muita tietoja: https://logoterapeutti.fi/anne-niiles-maki/